Kezdem azt érezni, hogy amit elmondhattam, azt elmondtam. Ha valami említésre érdemes történik, itt megjelenik. De az ÉlményPark Blog továbbra is napi szinten működik.

A nagy buli

Az idő csak a mi síkunkon határozza meg az események egymásutániságát. Van az a dimenzió, ahol minden egyszerre történik. Itt pedig szépen eseményekre bomlik. Azaz ami régen volt, az csak számuknra volt régen és ez a kulcsa a következő történetnek is.

A nagy bulinak is van egy bilije, ami kiborult. Ez pedig a magyarok bejövetele, ami pont arra az időszakra esett, ami a kitalált középkor 300 évét megzavarta. A középkorban a magyarok védték meg Európát, ám eljött az idő, amikor mi is elhasaltunk, de az már késő volt a töröknek. Amikor az ország felszabadult, osztrák befolyás alá került, tehát nem szabadult fel és több szabadásharc után végül az I. világháború vetett véget ennek. Amit egy olyan békeszerződés zárt le, amit csak akkor értünk meg igazán, ha a múltat is más szemmel nézzük.

Azért nem tudja mindenki más szemmel nézni, mert a ma tanult történelmet a habsburgok kreálták a magyar nép számára. Ebben a kreált történelemben a magyarok egy vad, primitív nomádnép, akik Nyugatról szívták magukba a civilizációt. Na ez a nomádnép mögött több, mint 6000 éves írásbeliség áll és már akkor pörköltet ettek, amikor Nyugaton még kását. De ez nincs elismerve, ami el van, az a 3000 éves sumér írás. De miért nincs elismerve? Mert akikről szó van, azokat a Habsburgok gyarmataként ismerik és akik szintén ezt a történelmet tanítják az iskolákban, figyelmen kívül hagyva a saját krónikáikat is. Biztos eljön majd az idő, amikor újraírják a történelmet, ugyanis előbb utóbb utat tör magának az az irányzat, amit Tóth Gyula nevével lehet fémjelezni. Aki úgy került ebbe bele, hogy tudományosan meg akarta cáfolni az ősmagyar elméletet. A kutatásaim során azonban valami egészen más derült ki.

A lényeg pár mondatban az, hogy a középkorban eltérő időszámítási rendszereket alkalmaztak. A Jézus születésétől kezdődő időszámítás csak ilyen értelemben egész későn terjedt el és amikor a rendelkezésre álló anyagokból valakik elkészítették a történelmet, megfeledkeztek ezekről az időszámítási rendszerekről, így sok esemény más nevekkel többször is felkerült az idővonalra. Így érkezett bele az a fiktív 300 év is, amiből dicsőséges múltat lehetett csinálni a Nyugat számára.

Ami a dolgok kibogozása után kiderült, azt a legtöbb magyar se hinné el, hisz ez szembemegy mindennel, amit az iskolában tanultunk. Az iskolában azt tanultuk, hogy a hunok vad, barbár nép voltak, akiket sikerült legyőzni a catalaunumi csatában. Erről azonban a krónikáink nem tudnak. Amiről tudnak, az ennek pont az ellenkezője. Röviden a sztori az, hogy a hunok nagyon kiakadtak, amikor eljutott hozzájuk a keresztényüldözések híre és megelégelték Róma kegyetlenségét. Etele (Atilla, Attila) egy hatalmas hadsereggel útra kelt azzal a céllal, hogy véget vet a Római Birodalomnak. Csapatai az összes római provinciát felszámolták, ami után indult el Európában a középkor. Ennek vannak jelei, amikről mindenki hallgat. Ilyen például az angliai szaxon invázió (szaka szuna=szkíták fiai) és a spanyol hadjárat (Hispánia=Ispánia), ami egészen a mai Tunéziáig ért, amit mi Vandál Királyságnak ismerünk (vandál=venger=magyar). Érdekesség, hogy a vandálokat fejlett népnek írja le a nyugati történelemírás, annyira, hogy a mai feldolgozásban Geiserik (Géza király) is szőke, modern fazonként van ábrázolva.


Aki tulajdonképp végre is hajtotta a haditervet. Akinek a fejében kezdenének a dolgok szétcsúszni időrendi értelemben, szánja rá azt a 2 órát ennek az anyagnak a végén, ahol újrarendezheti. Aki kételkedne Geiserik Géza mibenlétében, itt az első angol (Anglia=Hungria) királylistából pár név: AETELric, AETELfirth és EDwin, AETELwold, EADwulf, EADberth, AETHELwald, AETHELred, AETHELbald, AETHELred, AETHELflaed, AETHELheard, AETHELwulf, AETHELbert, EDward, AETHELstan, EDmund, EADred, EDwig, EDgar. Nézzük, mit ír a wikipédia Etele családfájáról: "Az Árpád-ház családfája a krónikáink szerint ETELE fia Csaba, Csaba fia Ed, Ed fia Ügyek (Ügek), Ügyek fia Előd, Előd fia Álmos. Más krónikák kihagyják Elődöt. Mivel Attila 453-as halála és Álmos 819-es születése közötti időt nehéz lenne kitölteni négy nemzedékkel, a névsor minden bizonnyal hiányos." Nem hiányos, vonjatok ki belőle 300 évet.

A történet a következő. Róma a hunok nyomására vette fel a kereszténységet államvallássá. A középkori nyugati arisztokráciának hun és magyar gyökerei vannak. A kalandozások nem rablóhadjáratok voltak, hanem az Aladár által Nyugatra vitt kincsek visszaszerzésére irányultak. Míg Nyugaton Róma restaurációs törekvései indultak be a középkorban, hasonló történt a Kárpát-medencében Attila birodalmával kapcsolatban is. Akinek halála után a két fia összeveszett és a csatározásokból a nyugati anyától született Aladár (Elder) került ki győztesen a keleti anyától származó Csaba ellenében. Ekkor kerültek a kincsek nyugatra. A dicsőséges múlt kreáció egyik (most már kevésbé) érthetetlen bizonyítéka az, vajon mit keresett a magyar Szent Korona Nagy Károly fején, aki amúgy egy sosem létezett Karoling Birodalom feje volt.

Nem tartom kizártnak, hogy itt másik asztalon is zajló fönti törekvéseknek vagyunk tanúi, ahol szinén eltrő restaurációs kísérletek ütköznek össze. Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés is ennek a terméke, ahol azt tudjuk, hogy francia nyomásra csatolták Erdélyt Romániához. Akik a Római Birodalom örököseinek tartják magukat, feltételezhetően a Kelet-Római Birodalom menekültjeiről lehet szó Bizánc eleste után.

A zsidó kérdés is érdekes, hisz ma a kerszténység zsidó értelmezésének korát éljük. Ahol Jézus is zsidó, ráadásul nazareti. Izrael lakosságának 90%-a kazárzsidó, vagyis egy hun népcsoport, akik csak vallásukban zsidók. Ha viszont azt nézzük, a mai magyarok genetikailag mennyiben mérhetők az ősi magyarokhoz, semmin sem érdemes meglepődni. Jézusról az Arvisura a következőképp ír: "Mazarehi beavatott aranyasszony tanítványai között szerepelt egy beavatott ifjú, Matariós, akit Jézus néven vettek fel az egyiptomi beavatottak közé. Apját egy római Gandás-féle kasszu harcos személyében jelölték meg Hétvárosban. Hétváros, azaz egyiptomi nyelven Hetevaret a hikszoszok szerint Bothonban volt a Nílus deltája és a mai Kairó között.". A zsidókról pedig ezt: "Az Asenbettel, Annabetel, Herrembettel, Hiszrael, Jahu és Élihóm zsidó szekták között véres összetűzés van kialakulóban. A Szeretet Égi-eredetű tanát valamennyi­en másképp értelmezik. Ahány ember csak ír, mind másként magyarázza Jézus tanát.".  Feltételezhetően az egyik ilyen szekta győzött, legyűrte a többit és a mai keresztényértelmezésünk ennek a szektának az értelmezését követi.

De hol van itt a nagy buli és kik a szereplői? Elég információt kaptatok az elmélkedéshez.

Akarod tovább gondolni? Itt van ez és ez.


A végére egy személyes megjegyzés. A mai világot a magyar találmányok tették ilyenné. Ennek ellenére adósrabszolgaságban élünk, miközben egy gazdag népnek kellene lennünk, ha azt nézzük, a dánok mit hoztak ki a LEGO-ból. Nekem semmi bajom ezzel a világgal, de azokkal már van, akik tönkreteszik. Szerintem Róma rajongói átköltöztek az USA-ba, míg Európa képviseli a humanista vonalat.

Vízöntőként csakis a demokrácia és a szabadság lehet a célom. Ez a világ tehát nekem nagyon is megfelel. Az nem felel meg, amerre változni kezd. Változnia kell, ám nem arra, amit ártunk és ormányunk célba vett.