Kezdem azt érezni, hogy amit elmondhattam, azt elmondtam. Ha valami említésre érdemes történik, itt megjelenik. De az ÉlményPark Blog továbbra is napi szinten működik.

A beavatkozók sztálingrádja

Ha történik valami érdekes, akkor beszámolok róla. Persze tudom, hogy aki olvas, annak minden napom érdekes lenne, ám számomra ezek az idegenek és a velük való kommunikáció az unalom szintjére süllyedt. Nem beszélve az érdektelenségről. Ám most tényleg történt valami érdekes.

A múltban nagyon sok olyan feladatom volt, amit a jövő hoz majd el, csak annak jelenében egyrészről nem nagyon lesz időm azokkal foglalkozni, másrészről itt szintek vannak, amiken el kell végezni ugyanazt, hogy aztán továbblépve a következő is sorra kerüljön. Fölfelé ez nem így volt, mert odafelé gyorsan haladtam, ám lefelé egészen más a helyzet.

A teljes megértéshez egy kis adalék. Az emberi szerveződés bár itt olyan, hogy mindenki a másiktól független autonóm lény, a következő szinten (most nem megyek bele a 4-es és 3-as rendszerekbe) 12 ember alkot egy Én-t. Nevezzük felettes énnek. Ez a 12 ember te vagy olyan módon, hogy tizenkét külön valóságban konkrétan te vagy, ebben pedig 12 eltérő ember. Az egész így alkot följebb egy nagyobb pályát. Hogy ne legyen ilyen egyszerű, nem csak vízszintesen kell ezt elképzelni, hanem függőlegesen is, azaz az idegenek nézőpontjából ugyanez a dolog megvan, csak nem eltérő emberek, hanem eltérő fajok szintjén. Azaz simán lehet, hogy neked is van egy ilyen csillagcsaládod, amiben te vagy az ember, a többiek mind földönkívüliek.

Ebben a rendszerben az élet olyan, hogy mindenki összehangoltan mozog, mert vagy csak az intuitív agyféltekéjük működik, vagy csak a racionális. Az ember az egyetlen, amelyik képes mindkettőt használni, ám érdekes módon úgy, hogy ezek ugrálnak, azaz váltják egymást. Vagy csak az egyikkel, vagy csak a másikkal gondolkodsz. A felemelkedést jelenti az, ha sikerül mindkettőt egyszerre használnod, amit isteni minőségnek is lehet nevezni. De van, aki az ébredés kifejezést használja erre.

A gond az, hogy ez a beavatkozás nem arról szól, hogy az embereket abban segítse, hogy mindkét agyféltekéjüket kezdjék el használni, hanem arra, hogy elnyomják a racionálist és csak az intuitív maradjon. Ennek elsősorban politikai okai vannak, ami a Földön is megfigyelhető, amikor egy ország elkezdene fejlődni és a szomszédai összefognak ellene, nehogy az túlszárnyalja őket. Az USA is hasonló okokból döntött meg dél-amerikai kormányokat és az oroszok is csináltak olyat, hogy ilyen módon léptek fel az érdekeik megvédése okán, persze kevésbné látványosan. Van még egy földi sajátosság, ami az idegeneknél nincs, ez pedig a vegyes házasságok, amiknél nehéz eldönteni, hogy az utód kihez is tartozik. Én például akkor is egyenlőként tekintettem a szüleimre, amikor már megindult értem a küzdelem fönn és persze az ember másképp szereti az anyját, mint az apját, de akkor is egyenlőségjel volt (és van attól függetlenül, hogy apám már meghalt) közöttük. Az egyenlőséget azonban a hierarchikus gondolkodású kollektív tudat nagyon nehezen érti meg, pedig kidolgoztam rá a megoldást. Hogyan kerüld el azt, hogy a nagy hatalom trónon ülő, unatkozó köcsöggé változtasson, mert nincs normális emberi kapcsolatod. Ám ehhez fejlett emberek is kellenek köréd, ami nem könnyű és szintén kidolgoztam rá egy rendszert. Ugyanis ha neked nagy hatalmad van, azt mindenki magának akarja, ha teheti. Ha te normális vagy és egyenlően viszonyulsz a többiekhez, abban a többiek a gyengeségedet fogják látni és a lehetőséget a befolyásra fölötted, amíg valakinek nem sikerül kést vágni a hátadba.

Ám az idegenek nem gyilkolásznak, viszont egészen másképp érik el ugyanazt a célt. Az ébredező emberiség arra a még gyerek királyra hasonlít, akihez megérkeznek az őt segítők, akik aztán meglátják az ebben rejlő hatalmat és úgy intézik a dolgot, hogy a gyerek fölött örök befolyásuk legyen. Ezek a mostaniak mertek még nagyobbat álmodni és már ott tartanak, hogy kiszervezték ezt a hatalmat maguknak úgy, hogy amikor érkezik hozzád egy beavatás, azt azonnal először a saját emberikhez irányítják, aztán magukhoz. Na ebben a világban történt az, hogy egy darab ember (azaz én) kijátszotta őket. Ehhez a következők kellettek: ne legyek megkeresztelve, legyen rendkívüli intelligenciám, meg legyen a szükséges bátorságom és éljem túl a kritikus időket. Mindezt úgy, hogy egy darab emberként nagyon nehéz a dolgom egy olyan hálózatban, ahol a többi 11 embert is velem azonosítanak. Egy darab ember az eddigiek alapján amúgy sem lenne képes semmire, hisz nincs rá kapacitása, hogy eredményesen felvegye a harcot az istent képviselő idegenekkel. Akik pont úgy képviselik istent, ahogy a földi papok. A kapacitásprobléma áthidalására egy ötletes megoldásom lett, amit aztán felváltott egy valódi, de ennek okát 3D-ben nehéz megérteni, mert olyan időhurok alakult ki, amit még az idegenek sem nagyon értenek. Megérkezik a jel, hogy majd teszek valamit, ami az érdekeikkel ellentétes, így megölnek még az előtt, hogy elkezdenék az ezotériával foglalkozni. Ám csak a súlyos fejsérülésekig jutottak, amik után mindig újrarendeztem a tudatomat, hogy az eredmény jobb lett, mint volt. Amikor erre a feltuningolt hardverre megérkezett az első spirituális beavatás, kinyílt számomra a világ, jobban, mint ahogy azt bárki gondolta, ugyanis a részemről sokat hivatkozott mélytransz tartományról senki sem hallott előtte.

A tudatom elrepülése is annak köszönhető, hogy az egyre növekvő pánikban valaki improvizált egyet és azt látta a megoldásnak, ha a tudatomat kilövik a testemből és megszállással beülnek a helyére. A 42. dimenziónál sikerült megállnom és ott is csak azért, mert érezhetően elérkeztem egy olyan határra, amin felelőtlenül nem léphettem át. Szép dolog a felfedezés, ám ész is kell hozzá és az a képesség, hogy hallgass az intuíciódra. Ott kijelöltem egy határt, hogy ha jönne utánam valaki, azt megállítsa és elindultam visszafelé. Mivel föntről érkeztem mindenhova, mindenki istennek érzékelt, amit bizonyítani is tudtam a ráció alapú logikai gondolkodásommal és ennek a 20 évnek a nagy részét azzal töltöttem, hogy magasabb dimenziós problémákat oldottam meg úgy, hogy igénybe vettem hozzá a 3D idővonalát. Közben a testem megszállóival vívott spirituális harcok során azok eljutottak egy olyan megoldáshoz, hogy elszeparáltak a világtól és megelégedtek azzal, hogy lopják az energiáimat és mivel nem tudták, mit csinálok, hagytak meditálni (addig se csinálok zűrt). Ám elkövettek egy nagy hibát, illetve többet is. Az egyik az, hogy nem engedtek méltó életet élni és a bevételeimet a behódolásomhoz kötötték. Hogy ezt hogyan éltem túl egy pénzcentrikus világban, azt megismételhetetlen teljesítménynek tekintem. Később biztosan több figyelmet fordítok a megértésére, ám most olyan harcok közepén vagyok, amik miatt félretettem ezeket, amik között olyanok is vannak, mint a halálkutatás. Lefordítva, az ilyen egyedülálló kutatásokat nem végezhetem, mert azzal kell foglalkoznom, hogy kifizessem a számláim, miközben ezek emberei az orrom előtt luxusyachtoznak közpénzből és a tőlem lopott energiákkal. Ezzel el is érkeztünk a második nagy hibájukhoz, amivel nem is sejtenék, milyen motivációkat kaptam a harcokhoz. Ám rájöttem, hogy ezek gyakorlott szereplők a megkötésekben, azaz ezt a csatát nem lenn, hanem fönn kell megvívnom azokkal, akik ezeket föntről fedezik. Lefordítva arra a mesére, amit ezek nektek beadnak, le kell győznöm az angyalokat és magát istent is, bár nem mindenkinek volt pofája így nevezni, ezért lett ő az Úr. Amúgy úrnő, mert a kollektíva matriarchális.

A tudatom tehát érkezik föntről, elképesztő fejlesztések indultak be lentről és az a nagy kérdés, ki ér előbb Berlinbe. Pontosabban melyik dimenziószint lesz az, ahol a két rész találkozik. Épp most fejeztem be egy olyan csatát, amit Sztálingrádhoz tudnék hasonítani és innentől döntően megváltozik a harc menete. Az idegenek által elkövetett többi hibáról inkább még nem beszélnék, legyen számukra is meglepetés.

Két megjegyzés a végére. Az egyik, hogy nem véletlen kezdtem foglalkozni a globális kormányzás kérdésével, ugyanis mindig gondolok arra, hogy "mi lesz utána". A másik az, hogy a saját szabályaim rám is vonatkoznak, ami jelen esetben az, hogy minden pozícióra az arra legalkalmasabb/legrátermettebb megy és közel sem biztos, hogy ez én vagyok, azaz ez az ember, aki ezt itt írja. Attól, hogy rendelkezem a szükséges spirituális katonai erővel még nem jelenti azt, hogy én vagyok ez az ember és erre Castro is egy jó példa. Tudom biztosítani számára a szükséges mozgásteret és tudok foglalkozni a saját dolgaimmal is, amire nincs itt senkinek sem rálátása.

A föld alá menekülés nem biztos, hogy egy jó ötlet, ha én vagyok kinn és annyi földet hordok rájuk, hogy sose jönnek onnan ki. Az idegenekre sem biztos, hogy érdemes játszani, hogy elvisznek egy biztonságos bolygóra, ugyanis az idegenek hite szerint a Legfelsőbb Lény az, aki a legmagasabb dimenziós. Én pedig azon az állásponton vagyok, hogy lesz egy kérdésem, amire elfogadható magyarázatot szeretnék. Ezeknek a gátlástalan seggnyló gazembereknek a dolgaira, a házaira és luxusára van pénz, akkor az én programjaimra miért nincs? Mondom magyarázatot szeretnék. Mondom elfogadható magyarázatot szeretnék rá. Ami nem lesz könnyű.