Kezdem azt érezni, hogy amit elmondhattam, azt elmondtam. Ha valami említésre érdemes történik, itt megjelenik. De az ÉlményPark Blog továbbra is napi szinten működik.

Föld rendbetétele

Sokáig nyitva tartottam egy csatornát arra, hogy valaki illetékes megjelenjen és egyeztessünk arról, hogyan épüljön föl a Föld hierarchiája, mielőtt leprogramozom és élesítem a rendszerben. Senki sem jelentkezett, így magam végeztem el ezt a munkát, amiről most beszámolok.

A legfelős szinten a fejlett ember van, meghatározott paraméterek szerint. Aki megfelel ennek, az itt van, aki nem, az nincs. Ezeknek a paramétereknek az alapja az intellektus, valamint a két agyfélteke egyidejű használata. Ez nem azt jelenti, hogy csak 3102 ember fog (jelen mérés szerint) csak a bolygón élni, ugyanis sok olyan vetített hologram marad élő emberként, akiknek a dolga a bolygó működtetése, illetve olyan területek, amik meghatározzák a civilizációkat.

Ezeknek az embereknek a forrása az a világ, ahol ők valójában élnek, ám a fejlett ember szűrőjével. Ez azt jelenti, hogy ezen a szinten is élő embereknek tekinthetők és bármikor ide ébredhetnek, ha teljesítik a belépés feltételeit. A fejlett ember szűrőjére egy nyers példa. Mész az utcán és akik szembe jönnek, odajönnének hozzád pénzt kérni, ám a szűrő miatt szó nélkül elmentek egymás mellett. Azoknak a vetített hologramoknak, akik maradnak, ez egy rendkívüli lehetőség a mennybe jutásra, amit az elhalálozással elveszítenek, ám új születéssel még visszajöhetnek a meccsbe. Ezt is paraméterek határozzák meg és nem valaki kénye-kedve. Ez a rendszer vonatkozik minden szintre, ahol a feljutás kiérdemléssel történik, a lejutás pedig méltatlansággal vagy feladatcél okán. Ez nem ugyanaz, ugyanis a feladat elvégzésével a visszalépés automatikus, ha a feladatot végző betartotta az adott világ szabályait a felsőbb szintek szempontjainak figyelembevételével. A továbbiakban ezeket a szinteket emeleteknek fogom nevezni, ugyanis minden ilyen emeleten további tagozódások vannak, amiket jobb szinteknek nevezni, mert úgyis ezeket fogja mindenki sűrűbben használni.

A globális civilizációs szinten azok vannak, akiket más szóval bolygóelitnek lehet nevezni. Mivel a Földön több civilizáció él, minden emelet meghatározza a maga paramétereit, mint olyan sztenderdeket, melyek egységes képet mutatnak. Azonos fogalmak alatt mindenki ugyanazt érti és hasonlóak a civilizációs paraméterek. Ez tehát a legfelsőbb szint attól függetlenül, hogy az ide tartozók a saját közegükben milyen rangot viselnek és milyen pozíciót foglalnak el. Ez azt jelenti, hogy ha valaki uralkodó a saját országában, közel sem biztos, hogy megfelel a globális paramétereknek, ám szervezetileg azok az alattvalói, akik a globális szinten vannak, távobbra is az adott országban élnek és nincsenek kiváltságai, hacsak az uralkodó ilyenben nem részesíti őket. Ez az egyes számú verzió, mert előfordulhat, hogy a kettesnek kell életbe lépnie olyan uralkodók miatt, akik ez után üldöznék ezeket az embereket, ám a logikám szerint mindig a legjobb megoldás az első, amit csak annak kudarca esetén követ a második, harmadik és így tovább.

Az egyes verzió célja annak elkerülése, hogy egyfajta vezető kaszt jöjjön létre, ha a különböző civilizációkban az emberek képesek globális értelemben együttműködni. Biztonsági rendszerek amúgy is védik a globális szint tagjait, első lépésben nincs tehát szükség a fizikai elkülönülésre.

A bevándorlás és a nem kívánt keveredés problémájának megoldása pedig halmazok létesítése, ahol spirituális (és ezáltal fizikai) értelemben is elkülöníthetők egymástól egy-egy társadalom részei. Példa a cigányság, akik közül a paramétereknek megfelelők a magyar társadalom szintjére kerülnek, ám nincsenek rákényszerülve az otthonaik elhagyására akkor sem, ha a cigányok meg szeretnék tartani a saját hierarchiájukat, ahova a magyar társadalom tagjait nem engedik be. Így ők sem léphetnek be a magyar társadalomba szervezeti értelemben, hisz megtehetik, ha megfelelnek a paramétereknek. Ettől még az állampolgárságuk nem változik és ugyanúgy mehetnek bevásárolni a többi ember közé, csak a halmazok nem engedik meg az érdemi kapcsolatot a felek közt. Ez mint egyfajta spirituális határzár, ami megakadályozza például a másik sérelmére elkövetett bűncselekményeket.

Az új rendszer a hullámfrissítésekben folyamatosan és fokozatosan élesedik.